Dit levert Meetcampagne.nl op

INZICHT
VERBETERING DIENSTVERLENGING
ONDERSTEUNING BIJ BESLUITVORMING
INFORMATIE ALS MARKETINGINSTRUMENT

Over Meetcampagne.nl

Organisaties die te maken hebben met verduurzaming van de woningbouw, zoals netbeheerders, woningcorporaties, leveranciers van duurzame installaties, kunnen nauwelijks zonder monitoring: wat zijn de prestaties van de nieuwe technieken? Wat betekenen ze voor de warmtevraag of bijvoorbeeld de netbelasting? Om daar inzicht in te krijgen, heeft adviesbureau BDH Meetcampagne.nl opgezet. Hier vind je alle expertise op het gebied van monitoring van de woningbouw onder 1 dak. We ondersteunen je niet alleen bij het definiëren van het doel van de campagne, maar organiseren ook de datavalidatie en maken een data-analyse mét rapportage.

Om te komen tot het gewenste doel, doorlopen we samen met onze opdrachtgever een stappenplan. We beginnen met het definiëren van een doel van de meetcampagne, vervolgens werken we het meetplan uit. Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar een monitoringssysteem. We zitten niet vast aan een leverancier van monitoringssystemen, zijn daarin volledig onafhankelijk. Nadat het systeem is ingekocht en geïnstalleerd, valideren we de data. Halen we de juiste gegevens binnen op de juiste manier? Een belangrijke stap in het proces is de analyse van de data. Tot slot stellen we een rapportage op met de resultaten van de monitoring . Daarnaast doen we aanbevelingen tot verbetering .

RUIME ERVARING

Meetcampagne.nl is een dienst van adviesbureau BDH. Het team heeft ruime ervaring met monitoring, o.a. installatiemonitor.nl

ONAFHANKELIJK

We zijn onafhankelijk van leveranciers, bepalen samen met jou welk monitoringssysteem het meest geschikt is voor het project.

ODA EN AVG

We zijn een Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA) en mogen slimme meters in woningen uitlezen. 
Uiteraard werken we AVG-proof. 

ALLES ONDER 1 DAK

Met Meetcampagne.nl kies je voor 1 adres waar alle expertise op het gebied van monitoring te vinden is.

Voor wie is Meetcampagne.nl?

Leveranciers duurzame techniek

Veel leveranciers van duurzame technieken, bijvoorbeeld warmtepompen, zijn benieuwd of hun product de prestaties in de praktijk haalt. En hoe kunnen product en dienstverlening verbeterd worden? Meetcampagne.nl helpt hierin inzicht te krijgen, door een scherpe definitie van doelen en meetplan. We zijn hierin onafhankelijk van leveranciers. De opgehaalde data analyseren we en verwerken we vervolgens tot een heldere rapportage. En aanbevelingen.

Woningcorporaties

Benieuwd wat de juiste duurzaamheids maatregelen zijn voor je corporatie? Of welke installaties het meeste waar voor hun geld leveren? Neem contact op Meetcampagne.nl. We ontzorgen jou door het definiëren van het doel en de aanpak. Bewoners nemen we mee in de opstart en uitrol van duurzame installaties en maatregelen. Ook zorgen we voor validatie en analyse van de data én een heldere rapportage en eventuele aanbevelingen.  

Netbeheerders

Hoe verandert de netbelasting de komende jaren? Wat betekenen de komst van warmtepompen, zonnepanelen en elektrisch vervoer voor het net? Meetcampagne.nl helpt antwoord te vinden op deze vragen. We ontzorgen je door het definiëren van heldere doelen en een concrete aanpak van de meetcampagne. We hebben verstand van woningen, zijn ODA en kunnen extra meetsensoren toevoegen. Ook zorgen we voor datavalidatie en -analyse en rapportage. 

Contact

Wil je meer informatie over wat Meetcampagne.nl voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op. Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in met Maarten Hommelberg, bel 0341 707 462
of stuur een e-mail naar hommelberg@bdho.nl.